0897 700 170
 

Онлайн дневници


Автоматично попълване и поддържане на дневниците за:

 
Дневник за входящия контрол на приетите храни и опаковъчни материали
Дневник за температурния режим на хладилните съоръжения
Дневник за хигиенното състояние
Дневник за личната хигиена на персонала
Дневник за температурния режим на топлинните съоръжения
Журнал за отчитане на температурата на приговяната храна, проследяване и контрол на използваните продукти
Производствен чек лист. Пакетиране и фолиране на млечни продукти
Чек лист за подмяна на мазнина
Дневник за извършен иструктаж и обучение на персонала
 

Цена: 10лв. на месец

Инспектор БГ

Инспектор БГ
Работно време
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 16:00 ч.

Инспектор БГ

0897 700 170

Работим в цялата страна.

 
×