0897 700 170
 

Изследване на храна и отривки /смивки/ от контактни повърхности - 75 лв


МИКРОБИОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ХРАНА И КОНТАКТНИ ПОВЪРХНОСТИ

Лабораторният мониторинг не е самоцел а основно средство за получаване на обективни и реални доказателства, че прилаганата в обекта Система за Безопасност на Храните е ефективна и надеждно контролира идентифицираните опасности.

Как може да се разбере, дали дадена приготвена или произведена в нашия обект храна е безопасна за консумация от потребителя?

Честната дума и доброто желание на приготвилият (произвелият) храната или чакането потребителят да изяде храната за да видим дали няма да му стане нещо със сигурност не са най-добрите начини за да се уверим, че храната, която сме му приготвили и продали е безопасна за здравето му.

Единственият разумен, достоверен и логичен начин да проверим това е като подложим тази храна на съответно лабораторно изпитание.

Инспектор БГ

Инспектор БГ
Работно време
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 16:00 ч.

Инспектор БГ

0897 700 170

Работим в цялата страна.

 
×