0897 700 170
 

Строителен надзор


Строителния надзор е задължителен участник в строителния процес, който гарантира качествено изпълнение и безпроблемно въвеждане на строежа в експлоатация.

Той изготвя и подписва всички актове и протоколи по време на строителството до завършването му и изготвя окончателен доклад (Акт 16) за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация. 

Строителният надзор е задължителен за всички строежи от първа до четвърта категория, а за сградите от пета категория не е задължителен, но наличието на консултант като нас значително улеснява строителството и гарантира безпроблемното въвеждане на сградата в експлоатация.

Инспектор БГ

Инспектор БГ
Работно време
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 16:00 ч.

гр. София, Лъвов мост /в безистена до пощата/

Пункт за пробонабиране на лаборатория Даболаб
Работно време
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 12:00 ч.

 
×