0897 700 170
 

Смяна на статут


Защо се сменя статут?

Дадено помещение се използва според неговото предназначение, което се определя с разрешение за ползване, издадено от общината. Ако желаете да ползвате помещение за аптека, заведение, магазин за дрехи или друго, то имотът следва да е предназначен за тази дейност.

Как се сменя статут?

Процедурата за промя на предназначението на обект започва с изготвяне на инвестиционен проект, към който задължително се представя мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност, доказващо, че не се увеличават натоварванията, не се засягат конструктивни елементи и не се намаляват носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградата. Когато се налагат изменения в конструкцията или се увеличават натоварванията, се представя и конструктивна част към проекта. Проектът се съгласува с експлоатационните дружества и се одобрява от експертен съвет по устройство на територията.
В края на процедурата ще получите ново удостоверение за въвеждане в експлоатация, в което обектът ще е описан с новия статут.

Изготвяне на проектна документация за смяна на статут включва:

 1. Строително–конструктивна
 2. Архитектура
 3. Електроинсталации
 4. ВиК (водоснабдяване и канализация)
 5. ОВК (отопление, вентилация, климатизация)
 6. Доклад за енергийна ефективност
 7. План за безопасност
 8. Пожарна безопасност

Какво правим ние?

 • Подготвяме цялата необходима документация за започване на процедурата за промяна на предназначение.
 • Разполагаме с компетентните експерти за създаване на проектната документация..
 • Подаваме всички документи на определените за това места.
 • Проследяваме и контролираме извършването на промяната.
Инспектор БГ

Инспектор БГ
Работно време
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 16:00 ч.

гр. София, Лъвов мост /в безистена до пощата/

Пункт за пробонабиране на лаборатория Даболаб
Работно време
Понеделник - Петък
09:00 ч. - 12:00 ч.

 
×